KUĆNI LJUBIMCI

PRAVILNIK DOVOĐENJU, KRETANJU I BORAVKU KUĆNIH LJUBIMACA I OSTALIH ŽIVOTINJA

 

Slavonski Brod 15.07.2015. godine Colosseum gradski centar Brod d.o.o.

 

Slavonski Brod, Josipa Rimca 7, OIB 45557015901  zastupano po direktoru, gospodinu Ivanu Kudriću, donijelo je slijedeći

 

 

 

 

 

PRAVILNIK O DOVOĐENJU, KRETANJU I BORAVKU KUĆNIH LJUBIMACA I OSTALIH ŽIVOTINJA

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje dovođenje, kretanje i boravak kućnih ljubimaca i ostalih životinja u vlasništvo tvrtke Colosseum gradski centar brod d.o.o. odnosno prostorije shopping centra City Colosseum, pripadajuća parkirališta, garažna mjesta, zelene i sve okolne površine (dalje u tekstu: Trgovački Centar).

 

Članak 2.

Termin «kućni ljubimac» označava životinju sukladno pozitivnim odredbama Zakona o zaštiti životinja od kojih je u Trgovačkom Centru dopušteno dovoditi isključivo pitome pse i/ili mačke dok se termin «životinja» odnosi na sve ostale životinje.

 

Članak 3.

U Trgovačkom Centru je zabranjeno dovoditi bilo kojeg kućnog ljubimca osim pitomog psa i/ili mačke. U Trgovački Centr je zabranjeno dovoditi ostale životinje.

 

Članak 4.

Vlasnici i/ili posjednici kućnih ljubimaca obvezni su se u Trgovačkom Centru pridržavati kućnog reda Trgovačkog Centra, odredbi ovog Pravilnika i pozitivnih propisa koji uređuju područje zaštite životinja, veterinarstva, zaštite prirode, javnog reda i mira. Vlasnik i/ili posjednik kućnog ljubimca, a koji može doći u Centar s kućnim ljubimcem je osoba koja je navršila 18 godina i zakonski je odgovorna za svojeg kućnog ljubimca.

 

Članak 5.

Vlasnici i/ili posjednici kućnih ljubimaca obvezni su se u Trgovačkom Centru ponašati odgovorno te isti ne smiju dopustiti da njihovi kućni ljubimci ometaju i/ili plaše i/ili izazivaju osjećaj nelagode i/ili na bilo koji način ugrožavaju posjetitelje i/ili osoblje i/ili zaposlenike Centra i/ili zaposlenike zakupaca Trgovačkog Centra.

 

Članak 6.

Psi moraju biti na uzici koja ne smije biti dulja od 150 cm i/ili ih se mora držati u rukama i/ili pripadajućoj torbi. Mačke se moraju držati u kavezu i/ili košari i/ili pripadajućoj torbi.

 

Članak 7.

Svi psi kojima je greben viši od 30 cm moraju imati brnjicu. Svi opasni psi neovisno o visini grebena moraju imati brnjicu.

 

Članak 8.

Zabranjeno je dovođenje i/ili ostavljanje kućnih ljubimaca bez nadzora.

 

Članak 9.

Zabranjeno je okupljanje vlasnika/posjednika kućnih ljubimaca sa svojim kućnim ljubimcima na jednom mjestu unutar Trgovačkog Centra. Zabranjen je boravak kućnih ljubimaca u restoranima i/ili prostorima namijenjenim za pripremu i/ili prodaju hrane.

 

Članak 10.

Zabranjen je ulazak, kretanje, boravak vlasnika/posjednika kućnog ljubimca s više od jednog kućnog ljubimca.

 

Članak 11.

Svaki kućni ljubimac mora biti zdrav i propisano označen te vlasnik/posjednik uz sebe mora imati dokumentaciju sukladno Zakonu o veterinarstvu.

 

Članak 12.

Vlasnik/posjednik isključivo je odgovoran za ponašanje kućnog ljubimca kojeg je doveo u Trgovački Centar te isti odgovara za svu štetu i/ili troškove s bilo koje osnove koje kućni ljubimac na bilo koji način prouzroči, a koja nastane Centru i/ili trećim fizičkim i/ili pravnim osobama.

 

Članak 13.

Vlasnik/posjednik kućnog ljubimca obvezan je u slučaju onečišćenja Trgovačkog Centra od strane kućnog ljubimca isti bez odlaganja počistiti.

 

Članak 14.

Vlasnik/posjednik kućnog ljubimca obvezan je napustiti Trgovački Centar na zahtjev osoblja Trgovačkog Centra u slučaju ne postupanja sukladno odredbama ovog Pravilnika i/ili pozitivnih propisa koji uređuju područje zaštite životinja, veterinarstva, zaštite prirode, javnog reda i mira i/ili izazivanje osjećaja nelagode i/ili ugroženosti i/ili uplašenosti i/ili ometanja ostalih posjetitelja i/ili osoblja i/ili zaposlenika Trgovačkog Centra i/ili zaposlenika zakupaca Trgovačkog Centra pri čemu osoblje Trgovačkog Centra ima pravo diskrecione ocjene usklađenosti ponašanja i/ili osjećaja nelagode i/ili ugroženosti i/ili ometanja i/ili uplašenosti.

 

Članak 15.

Ulazak u prostore zakupnika Trgovačkog Centra moguć je isključivo na temelju dopuštenja zakupnika koje dopuštenje je isti obvezan istaknuti na ulasku u prostor zakupa. U slučaju da na prostoru zakupa nema istaknute oznake o dopuštenju ulaska vlasnik/posjednik kućnog ljubimca obvezan je prije ulaska u prostor zakupa raspitati se kod zakupnika o dopuštenju ulaska i dobiti prethodno odobrenje za ulazak. U slučaju da zakupnik ne odobri ulazak vlasnik/posjednik kućnog ljubimca ne smije ući u prostor zakupa. Trgovački Centar ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koji događaj koji se desi za vrijeme boravka vlasnika/posjednika kućnog ljubimca i prostoru zakupa.

 

Članak 16.

Iznimno, a sukladno diskrecionoj ocjeni ovlaštenog osoblja Trgovačkog Centra i isključivo uz prethodno odobrenje, moguć je u Trgovačkom Centru dolazak i/ili boravak kućnog ljubimca koji nije pas ili mačka ili neke druge životinje.

 

Članak 17.

Slijepe i slabovidne osobe imaju pravo uvesti psa vodiča, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, djeca s teškoćama u razvoju uz pratnju odgovorne osobe i terapijskog psa, a treneri pasa pse na školovanju. U Centar se smije uvesti i pas na socijalizaciji.

 

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana objave na web stranici City Colosseuma. Coloseum gradski centar Brod d.o.o. zastupano po: Direktoru Ivanu Kudriću. Ovaj Pravilnik objavljen je na web stranici City Colosseuma.  

 

CITY COLOSSEUM 

MOJ CENTAR SHOPPINGA I ZABAVE 

© COLOSSEUM GRADSKI CENTAR BROD d.o.o. 2018. Sva prava pridržana