BANKOMATI

U prostoru centra osiguravamo bankomate kako bi ste mogli u bilo kojem trenutku podignuti novac sa svog računa. Bankomati su postavljenu u prizemlju centra u hodniku pored toaleta što ih čini lako dostupnim svma. Trenutno na raspolaganju se nalazi bankomat Addico Bank. 

© COLOSSEUM GRADSKI CENTAR BROD d.o.o. 2018. Sva prava pridržana